Re-integratie tweede spoor

Lukt het niet om uw werknemer binnen uw eigen bedrijf te re-integreren? Dan gaat u samen op zoek naar een andere werkgever. Dit noemt men re-integratie tweede spoor. Dit houdt in dat u als werkgever inspanningen verricht om bij een andere werkgever passende arbeid voor uw werknemer te vinden. De wet spreekt van ‘bevorderen’.

In een kleine organisatie is het vaak moeilijk om passend werk te vinden of te creëren. U bent dan verplicht om re-integratie tweede spoor in te zetten. Het kan ook voorkomen dat u voor uw werknemer tijdelijk passend werk bij een andere werkgever vindt, maar dat terugkeer bij u voorop staat. 

Het dienstverband met u, de oude werkgever, blijft in stand. Via detachering kan re-integratie bij een andere werkgever plaatsvinden. Het dienstverband eindigt door of tijdens de detachering niet automatisch (van rechtswege) na 2 jaar. Er moet een rechtsgeldig einde komen door middel van opzegging, ontbinding of een beëindigingsovereenkomst. Zolang dit niet gebeurt, blijft de werknemer in dienst, ook als hij (eventueel langer dan 2 jaar) gedetacheerd is.


Meer informatie

Let op
Het oordeel dat er binnen uw organisatie geen passend werk is, moet zorgvuldig worden geveld. Hier ligt ook een taak voor de arbeidsdeskundige. In sommige gevallen, met name als de kansen op re-integratie 1e spoor gering zijn, verdient het aanbeveling om beide trajecten gelijktijdig te volgen. Daarom moet het aanbod redelijk zijn (zie ook het stappenplan passende arbeid).

Re-integratie tweede spoor

Re-integratie bij een andere werkgever

Lukt het niet om binnen je eigen bedrijf te re-integreren? Dan ga je samen met jouw werkgever op zoek naar een andere werkgever. Dit noemt men re-integratie tweede spoor. Dit houdt in dat jouw werkgever er moeite voor doet om bij een andere werkgever passende arbeid te zoeken.

In een kleine organisatie is het vaak moeilijk om passend werk te vinden of te scheppen. Je werkgever is dan verplicht om re-integratie tweede spoor in te zetten. Het kan ook voorkomen dat jouw werkgever tijdelijk passend werk bij een andere werkgever vindt, maar dat terugkeer voorop staat.

Het dienstverband met je oude werkgever blijft gedurende de eerste twee ziektejaren in stand. Via detachering kan re-integratie bij een andere werkgever plaatsvinden. De site van UWV biedt werkgevers en werknemers inzicht in de mogelijkheden en de voordelen, van de detachering van een zieke werknemer bij een andere werkgever. 


Meer informatie