Over Re-integratiegids hbo

De Re-integratiegids-hbo is gemaakt om werkgevers en werknemers in het hoger onderwijs te ondersteunen bij de re-integratie vanuit zowel arbeidsongeschiktheid als werkloosheid. Het is een digitaal hulpmiddel waarbij makkelijk en snel kan worden opgezocht wat u kan en/of moet doen in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid. Deze site bevat up-to-date informatie, aangepast en afgestemd op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en actualiteiten.


Hoe zit deze site in elkaar?

Deze site is onderverdeeld in vier hoofdthema’s, nl:
Ziekte
Arbeidsongeschiktheid
Ontslag
Werkloosheid

Vooraf kunt u kiezen tussen informatie voor ‘werkgever’ en ‘werknemer’. U vindt onder de thema's informatie over rechten en plichten zoals de wet verbetering poortwachter, hoogte en duur van uitkeringen, het opzeggen van een dienstbetrekking en re-integratie van werklozen. Daarnaast vindt u praktische tips, aandachtspunten en good practices.
Ook wordt duidelijk welke mogelijkheden beide partijen hebben met betrekking tot het benaderen van professionals. Er staat aangegeven of de werkgever en de (arbeidsongeschikte) werknemer recht hebben op bepaalde subsidies. Verder wordt er uitgelegd wat er gebeurt als de partijen zich niet aan afspraken houden.


Heeft u vragen?

Voor vragen over sociale zekerheid kunt u terecht bij diverse instanties. Zie contact voor meer informatie.

Over Re-integratiegids hbo

De Re-integratiegids-hbo is gemaakt om werkgevers en werknemers in het hoger onderwijs te ondersteunen bij de re-integratie vanuit zowel arbeidsongeschiktheid als werkloosheid. Het is een digitaal hulpmiddel waarbij makkelijk en snel kan worden opgezocht wat u kan en/of moet doen in het geval van ziekte, arbeidsongeschiktheid, ontslag en werkloosheid. Deze site bevat up-to-date informatie, aangepast en afgestemd op de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en actualiteiten.


Hoe zit deze site in elkaar?

Deze site is onderverdeeld in vier hoofdthema’s, nl:
Ziekte
Arbeidsongeschiktheid
Ontslag
Werkloosheid

Vooraf kunt u kiezen tussen informatie voor ‘werkgever’ en ‘werknemer’. Je vindt onder de thema's informatie over rechten en plichten zoals de wet verbetering poortwachter, hoogte en duur van uitkeringen, het opzeggen van een dienstbetrekking en re-integratie van werklozen. Daarnaast vind je praktische tips, aandachtspunten en good practices.
Ook wordt duidelijk welke mogelijkheden beide partijen hebben met betrekking tot het benaderen van professionals. Er staat aangegeven of de werkgever en de (arbeidsongeschikte) werknemer recht hebben op bepaalde subsidies. Verder wordt er uitgelegd wat er gebeurt als de partijen zich niet aan afspraken houden.


Heeft u vragen?

Voor vragen over sociale zekerheid kunt u terecht bij diverse instanties. Zie contact voor meer informatie.