Samen met uw werknemer zorgt u na ontslag voor een succesvolle re-integratie. In dit onderdeel vindt u daarnaast informatie over de werkloosheidsuitkeringen waar uw (ex-)werknemers na uitdiensttreding recht op kunnen hebben.

Wordt uw werknemer werkloos uit een baan bij u, dan krijgt hij meestal een WW-uitkering met een bovenwettelijke aanvulling. Ook kan uw (ex-)werknemer recht hebben op een uitkering als hij ziek wordt bij of kort na ontslag.

 

Als je werkloos wordt, krijgt je meestal een WW-uitkering met een bovenwettelijke aanvulling. Ook zijn er regelingen als je ziek wordt bij of kort na ontslag.

In dit onderdeel vind je informatie over de werkloosheidsuitkeringen waar je na uitdiensttreding recht op kunt hebben, als je werkzaam bent in het hoger beroepsonderwijs. Ook vind je info om samen met je werkgever te zorgen voor een succesvolle re-integratie na je ontslag.