Aanbevelingen bij werkdruk

Te hard werken kan leiden tot stress, dit kan fysieke en mentale gevolgen hebben. Een andere belangrijke oorzaak van werkdruk is een verstoorde werk privébalans.  Het is dus van belang dat je werkdruk in een vroeg stadium erkent, zodat je er  iets tegen kunt  ondernemen. Het hbo heeft hiervoor verschillende instrumenten ontwikkeld. Kijk hiervoor op www.werkendebalans.nl waar je van alles kunt lezen over wat werkdruk is, wat veroorzakers zijn en wat je er zelf tegen kunt doen. Ook op de www.arbocatalogushbo.nl vind je veel informatie, bijvoorbeeld wat in de cao-hbo is afgesproken om werkdruk tegen te gaan.