Re-integratie

Is een van uw werknemers ziek? Dan bent u, samen met de zieke werknemer, verantwoordelijk voor re-integratie. Dat betekent dat u allebei aan de slag moet om de zieke werknemer zo snel mogelijk weer aan de slag te krijgen.

U kunt hierbij hulp krijgen van een gecertificeerd verzuimbedrijf. Dit kan een arbodienst zijn, maar dat hoeft niet: het mag ook een ander gespecialiseerd bedrijf zijn. Wel moet er een bedrijfsarts bij het bedrijf zijn aangesloten.

De terugkeer naar werk kan op twee manieren plaatsvinden:

  • Re-integratie eerste spoor – Uw werknemer blijft bij u in dienst, eventueel in een nieuwe of aangepaste functie.
  • Re-integratie tweede spoor – Uw werknemer krijgt 'passend werk' bij een andere werkgever. De werknemer blijft in dienst en blijft zijn oude arbeidsvoorwaarden houden, tenzij er een rechtsgeldig einde komt aan het dienstverband (meestal door middel van een vaststellingsovereenkomst). Er vindt bij re-integratie in het tweede spoor onderling verrekening plaats tussen de hogeschool en de andere werkgever. Bij passend werk blijft het dienstverband dus onverkort in stand, art. 7:629 lid 12 BW.

Hierbij doorloopt u het onderstaande stappenplan.

 

Re-integratie

In de Wet verbetering poortwachter is geregeld wat jij en je werkgever moeten doen om ervoor te zorgen dat je snel weer aan het werk kunt. Bij je eigen werkgever of, als dat niet lukt, bij een andere werkgever.