Chronische ziekte en kanker


Chronische ziekte

 • Vraag uw werknemer hoe u het beste steun en aandacht kunt geven.
 • Overleg met uw zieke werknemer of en wat de collega’s over het verzuim en de ziekte moeten weten. Let hierbij op de privacy van uw werknemer.
 • Maak een cirkel van hulp (zoals de bedrijfsarts, HR-adviseur, bedrijfsmaatschappelijk werk, collega’s). Betrek hierin, indien mogelijk, ook de partner of een ander familielid van uw werknemer.
 • Bespreek tijdelijke vervanging indien mogelijk ook met de betreffende zieke werknemer. Dit wijst een werknemer ook op verantwoordelijkheid hierin.
 • Blijf op de hoogte van de behandeling en de beperkingen en mogelijkheden die de behandeling meebrengen voor het werk.
 • Denk aan wachttijdenbemiddeling en de verwijsmogelijkheid die de bedrijfsarts heeft. Vergeet hierbij de mogelijkheden voor bemiddeling vanuit de zorgverzekering niet.
 • Wees alert bij vermoeidheidsproblemen, concentratieproblemen of het zich terugtrekken (bijv. vanwege depressie).

Kanker

 • Kanker is een beladen ziekte: we zijn (te) snel geneigd om te denken dat kanker altijd ongeneeslijk is en dat mensen met kanker geheel niet zouden kunnen werken. Praktijk is echter dat 50% van de kankerpatiënten weer herstelt en terug kan keren in het werk. Sluit deze terugkeer op het werk dus niet uit.
 • Kanker heeft iemand niet alleen: partner, familieleden en collega’s hebben er ook mee te maken. Betrek hen bij de verzuimbegeleiding, als uw werknemer dit ook prettig vindt.
 • Vermoeidheid en angst voor de toekomst zijn gangbare klachten bij herstellende kankerpatiënten. Wees hier alert op. Het kan verstandig zijn hiervoor interventies in te zetten (coaching, begeleiding therapeut).
 • Een ‘herstel en balans’-training van bijvoorbeeld de NVAB kan uw werknemer helpen bij de terugkeer in werk.

 Meer informatie