Passend werk

U moet uw zieke werknemer passend werk aanbieden, maar welke werkzaamheden zijn passend?

Onder passend werk wordt verstaan: alle arbeid die voor de krachten en bekwaamheden van de werknemer is berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van hem kan worden gevergd.

Met andere woorden, passend werk is al het werk dat de zieke werknemer met zijn lichamelijke en psychische beperkingen, opleiding en ervaring kan uitoefenen.

In eerste instantie biedt u indien mogelijk werk aan dat aansluit bij het werk dat uw werknemer deed. Als dat niet voorhanden is kijkt u uit naar ander werk.

Verplichting werknemer

Uw werknemer is verplicht passende arbeid te aanvaarden waartoe u hem als werkgever in de gelegenheid stelt. De beoordeling of het werk als passend mag worden gezien, ligt in eerste instantie bij u met hulp van uw arbodienst. Uiteraard kunt u hierbij de bedrijfsarts raadplegen.

Bedrijfsarts

De bedrijfsarts kan beoordelen wat van de werknemer kan worden gevraagd gezien zijn gezondheidstoestand. Ziet het ernaar uit dat uw werknemer blijvende beperkingen houdt? Dan is een arbeidsdeskundig onderzoek aan te raden.

 

Wilt u of uw werknemer weten hoe UWV oordeelt over de passendheid van arbeid? Dan kunt u een deskundigenoordeel vragen.

Passend werk

Passend werk is alle arbeid die voor jouw krachten en bekwaamheden zijn berekend, tenzij aanvaarding om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard niet van u kunnen worden gevergd. Met andere woorden: al het werk dat je met jouw lichamelijke en psychische beperkingen, opleiding en ervaring kunt uitoefenen. Je bent verplicht passende arbeid te aanvaarden waartoe de werkgever je in de gelegenheid stelt. Je werkgever beoordeelt, in eerste instantie, of arbeid passend is. Je werkgever kan de bedrijfsarts raadplegen om te beoordelen wat er van je gevraagd kan worden, gezien je gezondheidstoestand. Een arbeidsdeskundig onderzoek is aan te raden in de situatie waarin het erop lijkt dat je blijvende beperkingen houdt. 

Als jij en/of je werkgever een oordeel wenst van UWV over de passendheid van arbeid kun je een deskundigenoordeel vragen.


Stappenplan passende arbeid

Stap 1:                               

Terugkeer naar het eigen werk, indien nodig met aanpassingen van de werkplek of de organisatie of de inhoud van de werkzaamheden. Het kan ook zijn dat je eigen werk gedeeltelijk of in deeltijd wordt verricht.

Stap 2:
Zoeken naar werk van vergelijkbaar niveau liefst bij de eigen, maar zo nodig bij een andere werkgever. Het is niet altijd mogelijk om in de eigen organisatie een geschikte, passende werkplek te vinden en daarom is het belang van re-integratie tweede spoor groot.