Ziektewet

Bij de Ziektewetgerechtigden gaat het om zieke uitzendkrachten, werknemers die ziek zijn op het moment dat het vaste of tijdelijke dienstverband afloopt en zieke WW’ers. Zij hebben geen recht (meer) op loon tijdens ziekte en vallen daarom onder het vangnet-ZW.


Prikkels voor werkgevers

Om meer verantwoordelijkheidsgevoel te creëren bij werkgevers voor de werkhervatting van ZW-gerechtigden, zijn twee prikkels ingevoerd. Deze moeten leiden tot meer investeringen door werkgevers in verzuimpreventie, verzuimbegeleiding en re-integratie van ZW-gerechtigden. Dit betreft:

  • Premiedifferentiatie Ziektewet-flex en WIA-WGAvoor middelgrote en grote werkgevers
  • Mogelijkheid om eigenrisicodrager te worden voor de hele WIA-WGA

Prikkels voor Ziektewetgerechtigden

ZW-gerechtigden moeten zich aan verschillende verplichtingen houden. Zo moeten zij onder meer actief op zoek gaan naar passend werk en moeten zij aangeboden passende arbeid aanvaarden. Anders kunnen zij hun (gehele of gedeeltelijke) uitkering verliezen. Ook moet de ZW-gerechtigde meewerken aan het opstellen van een Plan van Aanpak. 

  • Na één jaar Ziektewet geldt het kunnen verrichten van algemeen geaccepteerde (gangbare) arbeid als maatstaf in plaats van de laatstelijk verrichte arbeid. De consequentie van deze aanpassing is dat personen die meer dan 65 procent van het maatmaninkomen kunnen verdienen met het verrichten van algemeen geaccepteerde arbeid, het recht op een Ziektewetuitkering verliezen. Zij komen hierdoor ook niet meer in aanmerking voor de WIA. Dit betekent overigens niet dat deze mensen niet meer ziek zijn of geen arbeidsbeperking meer hebben.

Ziektewet

Bij de Ziektewet  gaat het om werknemers die ziek zijn op het moment dat het vaste of tijdelijke dienstverband afloopt en zieke WW’ers. Behoor je tot een van deze groepen en ben je ziek dan heb je geen recht (meer) op loon tijdens ziekte. Om die reden val je in dat geval onder het vangnet-Ziektewet. Kijk voor meer informatie op Rijksoverheid.nl - wanneer heb ik recht op een ziektewetuitkering.