Re-integratie eerste spoor

Samen met uw werknemer moet u werken aan re-integratie. Dat betekent dat u werk aan moet bieden dat uw werknemer met zijn ziekte, opleiding en ervaring kan uitoefenen: passend werk dus. Dit kan de eigen functie zijn, eventueel met aanpassingen. Of een andere functie. Uw werknemer op zijn beurt moet dat passend werk ook uitvoeren en de door u redelijke, op re-integratie gerichte voorschriften opvolgen.

In het kader van deze activiteiten is er een re-integratievolgorde. Deze volgorde is:

  1. Terugkeer in eigen werk
  2. Terugkeer in aangepast eigen werk
  3. Terugkeer in (aangepast) ander werk.

 

Terugkeer in eigen werk blijft voorop staan

De primaire focus ligt op het terugkeren in het werk waarin de werknemer is uitgevallen. Daar moeten alle activiteiten op gericht zijn. Dit is een continu proces. Dat betekent dat u voortdurend moet blijven onderzoeken of het mogelijk is dat de werknemer in eigen werk kan terugkeren.

 

Terugkeer in aangepast eigen werk

U moet daarbij aan de werknemer de mogelijkheid bieden om het eigen werk gedeeltelijk te hervatten.

Verder moet u bekijken of er mogelijkheden zijn om door verlichting van werkzaamheden (bijvoorbeeld

met behulp van technische of organisatorische aanpassingen, of voorzieningen) en overdracht van taken aan collega’s, de werknemer zo veel mogelijk weer in het eigen werk te laten functioneren. Ook aanpassing van dienstroosters en eventueel herverdeling van taken kunnen van u gevraagd worden tenzij dit de arbeidsorganisatie te ernstig verstoort.

 

Terugkeer in (aangepast) ander werk

Als (aangepast) eigen werk niet kan, moet u in het eigen bedrijf op zoek naar andere mogelijkheden om aan de zieke werknemer passend werk aan te bieden. Dit doet u door uitgaande van het persoonsprofiel een inventarisatie uit te voeren van geschikt(e) (te maken) werkzaamheden op functie- en taakniveau en op basis van een weging belasting-belastbaarheid.

Ook tijdens re-integratie 2e spoor moet u continue de hervattingsmogelijkheden binnen de eigen organisatie blijven onderzoeken.

Als de werknemer binnen 1 jaar na einde wachttijd, de AOW leeftijd bereikt mag u in goed overleg afzien van inzet 2e spoor.

Re-integratie eerste spoor

Re-integratie bij uw eigen werkgever

Samen met jouw werkgever moet je werken aan re-integratie. Dat betekent dat je werkgever werk moet aanbieden dat jij met je ziekte, opleiding en ervaring kunt uitoefenen. Met andere woorden, jouw werkgever moet passend werk aanbieden. Je moet dat passende werk uitvoeren en de door jouw werkgever redelijke, op re-integratie gerichte gegeven voorschriften, opvolgen.

In het kader van deze activiteiten is er een re-integratievolgorde. Deze volgorde is:

  1. Terugkeer in eigen werk
  2. Terugkeer in aangepast eigen werk
  3. Terugkeer in (aangepast) ander werk.

 

Terugkeer in eigen werk blijft voorop staan

De primaire focus ligt op het terugkeren in het werk waarin je bent uitgevallen. Dit is een continu proces.

 

Terugkeer in aangepast eigen werk

Hierbij onderzoek je samen met je werkgever of je het werk gedeeltelijk kunt hervatten, of er mogelijkheden zijn om door verlichting van werkzaamheden (bijvoorbeeld met behulp van technische of organisatorische aanpassingen, of voorzieningen) en overdracht van taken aan collega’s, je zo veel mogelijk weer in het eigen werk kan functioneren.

 

Terugkeer in (aangepast) ander werk

Als (aangepast) eigen werk niet kan, moet je samen met je werkgever op zoek naar ander werk binnen je organisatie.

Als je binnen 1 jaar na einde wachttijd, je AOW leeftijd bereikt mag je in goed overleg met je werkgever, afzien van inzet in het 2e spoor.