Loonkostenvoordeel (LKV) voor werkgevers

De premiekorting is met ingang van 2018 vervallen. Daarvoor in de plaats is het loonkostenvoordeel (LKV) gekomen. De LKV is met name bedoeld voor werknemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, zoals oudere werknemers met een uitkering en werknemers met een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Maar er is ook een LKV voor werkgevers die werknemers herplaatsen in een nieuwe of aangepaste functie als deze werknemers arbeidsongeschikt zijn geworden. U kunt het verzoek indienen via de aangifte van de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt bij LKV achteraf een tegemoetkoming op basis van het aantal verloonde uren in een jaar. Er zijn drie soorten loonkostenvoordelen:

  1. Loonkostenvoordeel oudere werknemer
    Voor werknemers vanaf 56 jaar die uit een uitkeringssituatie komen, krijgt u  3,05 euro per verloond uur tot maximaal 6.000 euro
  2. Loonkostenvoordeel arbeidsgehandicapte werknemer
    Voor werknemers die uit een WIA-uitkering komen, werknemers met een WIA-uitkering die hun werk volledig of deels hervatten en werknemers die minder dan 35 procent arbeidsongeschikt zijn, krijgt u ook 3,05 euro per verloond uur tot maximaal 6.000 euro.
  3. Loonkostenvoordeel doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden
    Voor mensen die in het doelgroepregister banenafspraak van het UWV zijn opgenomen en mensen met een scholingsbelemmering (mensen die moeite hebben gehad met het volgen van onderwijs, denk hierbij aan ziekte), krijgt u 1,01 euro per verloond uur tot maximaal 2.000 euro.

U heeft recht op LKV zolang de werknemer bij u in dienst is, maar maximaal 3 jaar (maximaal 1 jaar bij een herplaatste werknemer) en uiterlijk totdat de werknemer de AOW-leeftijd bereikt.

Loonkostenvoordeel (LKV) voor werkgevers

Als jouw werkgever voldoet aan bepaalde voorwaarden, dan kan hij gebruik maken van regelingen en kortingen. Deze worden uitgevoerd door de Belastingdienst.