Verzuim om psychische redenen

 • Zorg dat de werknemer hulp zoekt en schakel eventueel de bedrijfsarts in voor advies en om de ernst van de klachten in te schatten
 • Een tweesporenbeleid is gewenst:
  1. Uw werknemer werkt aan herstel met behulp van behandeling
  2. Er wordt gestart met geschikt, wellicht aangepast werk
 • Rust is goed, met rust laten nooit!
 • Werkhervatting is meer de voorwaarde voor herstel, dan dat herstel voorwaarde is voor werkhervatting
 • Houd contact met uw werknemer en zorg dat er geen drempels zijn voor dit contact
 • Laat uw werknemer niet in de steek. Mensen met psychische klachten kunnen de neiging hebben zich terug te trekken: probeer dit te voorkomen. Vanuit medisch oogpunt is er zelden een reden om geen contact te hebben.
 • Concentreer u op werkhervatting en de voorwaarden daarvoor: ga op zoek naar aangepast werk