Visie op verzuim

Het is belangrijk dat u als organisatie een duidelijke visie hebt op verzuim. De visie die tegenwoordig het meest wordt uitgedragen is dat ziekte en verzuim niet hetzelfde is. Als organisatie heeft u geen oordeel over de ziekte van een werknemer. U hoeft daar ook niets van te vinden: daar heeft u immers een bedrijfsarts voor.

Als organisatie/leidinggevende mag u zich echter wel uitspreken over het gedrag dat iemand vertoont bij verzuim. Maak dus afspraken over het verzuimgedrag van uw werknemer en onderzoek, samen met de zieke medewerker, de mogelijkheden tot terugkeer naar werk. De focus daarbij ligt op de mogelijkheden van de zieke werknemer: kijk niet naar wat iemand niet meer kan, maar richt u op wat de medewerker nog wél lukt!