Subsidies

U als werkgever kunt onder voorwaarden aanspraak maken op een aantal regelingen en kortingen, wanneer u een bepaalde werknemer in dienst houdt of in dienst neemt. Hieronder volgt een overzicht.

Let op: 
Wellicht heeft uw werknemer tijdens zijn sollicitatie niet verteld dat hij arbeidsgehandicapt is of onder een andere no-riskpolis valt. Dat hoeft hij ook niet te doen. Is de werknemer twee maanden in dienst, dan mag u hem ernaar vragen. Op dat moment is hij wél verplicht om openheid van zaken te geven. Maar ook dan mag u niet vragen naar zijn gezondheid en of er sprake is van een ziekte of handicap.

Subsidies

Je kunt ondersteuning krijgen in de vorm van bijvoorbeeld bemiddeling naar werk: scholing, een sollicitatietraining of een jobcoach. Deze activiteiten passen in een re-integratietraject.

Je werkgever kan gebruik maken van een aantal regelingen en kortingen als hij een werknemer in dienst houdt of wanneer hij een werknemer in dienst neemt met een structurele functionele beperking. Het gaat dan bijvoorbeeld om een subsidie voor werkplekaanpassing of een vervoerregelingen. Criteria voor deze voorzieningen zijn terug te vinden op de website van UWV.