Disclaimer

De inhoud (waaronder tekst, foto's, logo's en dergelijke) van deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Zestor worden verveelvoudigd en/of worden gebruikt voor andere websites of enige andere toepassing.

De inhoud van deze website is met grote zorg samengesteld. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend en Zestor neemt geen verantwoordelijkheid voor de consequenties van het gebruik van de geboden informatie.
 
Suggesties, vragen of opmerkingen over de inhoud van de website kunt u per e-mail aan ons kenbaar maken via info@zestor.nl.
 
Ook als u meent dat de site fouten bevat, niet volledig is of anderzijds verbeterd kan worden, dan horen wij dit graag van u.