Loon

Is een van uw medewerkers ziek, dan ligt de verantwoordelijkheid voor inkomensbescherming bij u als werkgever. Vanaf de eerste ziektedag heeft uw medewerker recht op doorbetaling van zijn loon. Voorwaarde is wel dat uw werknemer zich aan de regels houdt.

Kijk op het tabblad "Werknemer" om te zien aan welke verplichtingen uw werknemer moet voldoen.

Loon

Als je ziek bent, dan ligt de verantwoordelijkheid voor inkomensbescherming bij je werkgever. Vanaf de eerste ziektedag heb je recht op doorbetaling van je loon. Voorwaarde is wel dat je je aan de regels houdt.

Kijk op het tabblad "Werkgever" om te zien aan welke verplichtingen je werkgever moet voldoen.