Poortwachtertoets bij einde wachttijd

Voorafgaand aan de WIA-claimbeoordeling verricht UWV eerst de poortwachterstoets. In de poortwachterstoets toetst UWV aan de hand van het re-integratieverslag of er voldoende re-integratieresultaat is bereikt. En als dat niet zo is: hebben u en de werknemer voldoende inspanningen verricht om de functionele mogelijkheden te vergroten en de bestaande arbeidsmogelijkheden zo goed mogelijk te benutten in uw eigen organisatie (spoor 1) of een andere organisatie (spoor 2)? Bij de beoordeling hanteert UWV de Beleidsregels beoordelingskader poortwachter.

Pas na een positief oordeel over de geleverde inspanningen beoordeelt UWV het recht op WIA. Na een negatief oordeel schort UWV de beoordeling van het recht op WIA en krijgt u een loonsanctie. Eigen risicodragers Ziektewet kunnen worden geconfronteerd met een verlenging van de Ziektewetuitkering.


De poortwachterstoets bij flexwerkers (tijdelijk dienstverband)

De poortwachterstoets wordt onverkort toegepast op de re-integratie van zieke flexwerkers zolang het dienstverband duurt. Na afloop van het (tijdelijke) dienstverband is de situatie verschillend voor eigen risicodragers ten opzichte van niet eigen risicodragers Ziektewet:

 • Eigen risicodragers Ziektewet De poortwachterstoets wordt door UWV ook toegepast op de fase waarin een ex-werknemer onder de verantwoordelijkheid van de eigen risicodrager Ziektewet valt. Dit is inclusief de re-integratie eerste spoor, ondanks het feit dat het dienstverband reeds is geëindigd.

  Voor een herplaatsing in aangepast eigen of ander werk binnen de eigen organisatie kan het noodzakelijk zijn om het dienstverband te verlengen of opnieuw een dienstverband aan te gaan.

 • Niet eigen risicodragers Ziektewet De poortwachterstoets en de daarmee corresponderende verplichtingen stoppen bij het einde van het tijdelijke dienstverband.

 

 

Poortwachtertoets bij einde wachttijd

Voorafgaand aan de WIA-claimbeoordeling verricht UWV eerst de poortwachterstoets. In de poortwachterstoets toetst UWV aan de hand van het re-integratieverslag of er voldoende re-integratieresultaat is bereikt. En als dat niet zo is: of je werkgever en jijzelf wel voldoende inspanningen hebben verricht om re-integratie 1e of 2de spoor te laten slagen.

Pas na een positief oordeel over de geleverde inspanningen beoordeelt UWV het recht op WIA. Na een negatief oordeel schort UWV de beoordeling van het recht op WIA en krijgt je werkgever een loonsanctie.


De poortwachterstoets bij flexwerkers (tijdelijk dienstverband)

Heb je een tijdelijk dienstverband en ga je ziek uit dienst, dan kunnen zich twee verschillende situaties voordoen.

 • Je (ex-) werkgever is eigen risicodrager Ziektewet
  Je (ex-) werkgever blijft verantwoordelijk voor je re-integratie. Deze taak kan door je werkgever aan een ander zijn uitbesteed, maar je werkgever blijft ook dan eindverantwoordelijk. Als je het niet eens bent met de begeleiding door de bedrijfsarts heb je recht op een second opinion van een andere bedrijfsarts.

  Ook heb je het recht om (via je werkgever) een beslissing te laten nemen door UWV. Dit kan bijvoorbeeld als je het niet eens bent met de berekening van je uitkering of met het plan van aanpak voor je re-integratie en je er met de werkgever niet uitkomt. Tegen de beslissing die UWV dan neemt kun je eventueel bezwaar maken.

 • Je (ex-) werkgever is geen eigen risicodragers Ziektewet
  UWV neemt de re-integratieverplichtingen over van je (ex-) werkgever.