Vrijwillige loondoorbetaling

U kunt ervoor kiezen om de WIA-aanvraag uit te stellen, bijvoorbeeld omdat u verwacht dat uw werknemer binnenkort herstelt. Om de WIA-aanvraag uit te stellen, moet u samen met uw werknemer een verzoek indienen bij het UWV. Uw werknemer ontvangt dan in het derde ziektejaar een korting van 30% over de uren die hij wegens ziekte niet werkt.

 

Meer informatie zie de site van UWV

Vrijwillige loondoorbetaling

Samen met je werkgever kan je ervoor kiezen om de WIA-aanvraag uit te stellen, bijvoorbeeld omdat je verwacht dat je binnenkort volledig hersteld. Om de WIA-aanvraag uit te stellen moet je samen met je werkgever een verzoek indienen bij het UWV. Je ontvangt dan in het derde ziektejaar een korting van 30% over de uren die je wegens ziekte niet kunt werken.