Deskundigenoordeel

Het deskundigenoordeel biedt u en uw werknemer de mogelijkheid om een meningsverschil over re-integratie voor te leggen aan een onafhankelijke deskundige.

Overigens is het hebben van een meningsverschil geen voorwaarde voor het aanvragen van een deskundigenoordeel. U kunt dit ook doen wanneer u behoefte heeft aan een onafhankelijk oordeel. Bijvoorbeeld als u wilt weten of u en uw werknemer de juiste stappen hebben gezet. Of als u of uw werknemer twijfelen aan het nemen van bepaalde stappen in de re-integratie.

Een deskundigenoordeel kunt u aanvragen bij UWV. U kunt aan UWV een oordeel vragen over de volgende situaties:

  • Kan de werknemer op een bepaalde datum zijn eigen werk weer volledig doen?
  • Heeft de werknemer genoeg gedaan voor zijn re-integratie?
  • Is het werk, binnen of buiten het bedrijf, dat de werknemer moet doen passend?
  • Heeft u genoeg gedaan aan de re-integratie van uw werknemer?
  • Kunt u het veelvuldig ziekteverzuim van uw werknemer binnen 26 weken verminderen als het werk van uw werknemer wordt aangepast? Of door uw werknemer te herplaatsen in een andere passende functie, eventueel door bijscholing?

Een arbeidsdeskundige van UWV zal uw vraag bekijken en een oordeel vellen over de gezette stappen of de aangeboden functie.

Het oordeel van UWV is niet bindend. In de praktijk zult u wel heel zwaarwegende argumenten of bewijzen moeten hebben om van het oordeel af te wijken. Maar het mag. Houdt u er wel rekening mee dat UWV het deskundigenoordeel zal betrekken bij de Poortwachtertoets. Hierin toetst UWV aan de hand van het re-integratieverslag of er voldoende re-integratieresultaat is bereikt, en als dat niet zo is, of er van de zijde van zowel de werkgever als de werknemer voldoende inspanningen zijn geweest om re-integratie op het eerste of tweede spoor te laten slagen.

Deskundigenoordeel

Als je ziek bent kan het voorkomen dat je het niet eens bent met je werkgever, dat je twijfels hebt over het advies van de arbodienst of dat je gewoon behoefte hebt aan deskundig advies. In deze situaties kun jij (of je werkgever) een onafhankelijk oordeel aanvragen bij UWV. Dit heet een deskundigenoordeel.