Jobcoach

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer die wil re-integreren maar daarbij extra begeleiding nodig heeft om zijn of haar werk te doen, kan hulp krijgen van een jobcoach. U kunt hiermee te maken krijgen bij een sollicitant. Een jobcoach heeft vooral een coachende en sturende functie. Dit zal vooral zinvol zijn als er verstandelijke of psychische belemmeringen zijn bij het uitvoeren van taken in de werksituatie.

Zie voor de bedragen voor interne jobcoaching: uwv.nl/interne-jobcoaching. Voor externe jobcoaching (door een erkend bureau) bedraagt de vergoeding van het UWV € 95 per uur.

Jobcoach

De jobcoach kan je helpen bij het inwerken. Of hij maakt een persoonlijk trainingsprogramma om te helpen het werk te leren uitvoeren. Hij kan je ook begeleiden op de werkvloer. Aan het eind van een geslaagd programma kun je jouw werk zelfstandig uitvoeren. 


Voorwaarden vergoeding jobcoach

Je kunt een vergoeding voor een jobcoach aanvragen als je:

  • aan de algemene voorwaarden voldoet
  • al aan het werk bent, niet als je werk zoekt.

Meer informatie