Tips bij een arbeidsconflict

Als je te maken krijgt met een arbeidsconflict, kun je de volgende stappen ondernemen:

  • Blijf rustig en kalm, je moet ervoor zorgen dat problemen niet escaleren.
  • Meld het probleem zo vroeg mogelijk bij je leidinggevende. Bij een (dreigend) conflict met een collega moet je leidinggevende met jullie in gesprek gaan en afspraken maken over het vervolg.
  • Wil je graag dat jullie het conflict samen oplossen? Dan zul je het gesprek moeten aangaan.
  • Bedenk goed welk doel je wilt bereiken. Het helpt daarbij vaak om vooraf alles voor jezelf op papier te zetten. Dat kan helpen om een beter zicht te krijgen op het conflict en op wat je wilt bereiken. Bovendien kan het er ook aan bijdragen dat je je emoties van je af kunt schrijven voordat je het gesprek ingaat.
  • Probeer goed te luisteren. Het kan helpen als je laat merken dat je het standpunt van je gesprekspartner begrijpt. Vraag ook door om een zo helder mogelijk beeld te krijgen van het standpunt van je gesprekspartner. Geef zo duidelijk mogelijk aan hoe jij erover denkt en noem concrete voorbeelden die je standpunt ondersteunen. Probeer ook in te schatten hoe je reactie op anderen overkomt.
  • Maak een korte samenvatting van de gesprekken die je voert met leidinggevende of anderen en leg afspraken schriftelijk vast.
  • Als je er niet meer met je leidinggevende of andere persoon met wie je een conflict hebt uitkomt, of het betreft een kwestie die je niet kunt/wilt voorleggen aan je leidinggevende, overweeg dan om de vertrouwenspersoon te benaderen. Het kan zijn dat die ondersteuning kan bieden. In de cao-hbo is vastgelegd dat alle hogescholen over een (of meerdere) vertrouwenspersoon beschikken. Hun taken, rol, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn als het goed is vastgelegd en door jou als medewerker te vinden, waarbij ook duidelijk gemaakt moet worden hoe je de vertrouwenspersoon kunt bereiken. Neem niet te snel juridische stappen te zetten. Bewandel alleen de formele weg als je er samen niet meer uit denkt te komen. Als uiteindelijk de rechter moet oordelen over het conflict, ben je vaak veel tijd, moeite en geld verder. In veel gevallen is het daarna moeilijk om de conflictsfeer nog uit de lucht te krijgen.
  • Mocht het niet lukken om onderling het probleem op te lossen, dan is het mogelijk om de hulp in te schakelen van een bemiddelaar. Dit kan zowel een interne bemiddelaar of een externe bemiddelaar (mediator) zijn.