Taken en verantwoordelijkheden bij ziekte

Bij de uitvoering van verzuimbeleid moeten diverse rollen worden vervuld en belegd. Vaak maakt het niet uit wie welke rol op zich neemt, áls het maar gebeurt. Omdat geen organisatie hetzelfde is en het personeelsbeleid binnen organisaties op verschillende manieren is georganiseerd, kunnen de rollen bij verzuimbeleid ook bij verschillende functionarissen worden belegd. In het onderstaande schema kun je terugzien hoe de rollen en taken vaak verdeeld worden.


Wie doet wat bij verzuimaanpak?

Onderstaand schema kan u helpen de rollen en taken zorgvuldig te verdelen:

Rol

Omschrijving

Wat nodig

Wie bijvoorbeeld

Signaleren

Preventief: verzuimrisico’s onderkennen bij werknemers

Leidinggevende positie, functioneren van werknemers kennen

Direct leidinggevende

Regie

Bewaken van re-integratieproces (WVP stappen) van individuele werknemer. Casemanagement

Spin in het web: weten wie waarbij kan adviseren, wet- en regelgeving kennen, individuele begeleiding kunnen bieden, knopen doorhakken

HR-functionaris

Direct leidinggevende

Werknemer

Adviseren

Advisering over interventies en (materiële en niet materiële) werkaanpassingen

Medewerker en zijn/haar competenties en belastbaarheid kennen, interventies kennen

Bedrijfsarts, bedrijfsmaatschappelijk werker, arbo-, arbeidsdeskundige of een A&O-psycholoog

Uitvoeren

Interventies uitvoeren, zoals coaching of training

Diverse professionele competenties

Professionals als coach, mediator, psycholoog, zorgverlener

Steun geven

Luisterend oor, helpende hand, persoonlijk contact houden

Collegiale band, werknemer goed kennen

Collega’s, familie

Beslissen

Beslissen over passend werk en inzet interventies

Leidinggevende positie met bevoegdheden

Leidinggevende