Stappenplan re-integratie tweede spoor

Re-integratie tweede spoor komt voor als u voor uw werknemer geen mogelijkheden ziet om hem binnen de organisatie te herplaatsen. Indien dit het geval is, moet u op zoek naar externe arbeidsmogelijkheden.

Stap 1: Het maken van een plan van aanpak
Dit moet in de 8ste ziekteweek van een werknemer gebeuren. De arbodienst maakt een probleemanalyse waarin het doel van de re-integratie wordt aangegeven. De bedrijfsarts vermeldt tevens of er al dan niet activiteiten ondernomen kunnen worden om de werknemer weer aan het werk te helpen. De bedrijfsarts kan aanvullende adviezen geven met betrekking tot de bespoediging van de re-integratie. Het rapport van de bedrijfsarts betreft een advies aan de werkgever. Zowel u als werkgever, als de werknemer kunnen indien u het niet met het advies eens bent een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.

Stap 2: Geschikt re-integratiebedrijf vinden
De keuze voor een re-integratiebedrijf bepaalt u samen met uw werknemer. De bedrijfsarts kunt u om advies vragen. Informeer vooraf wel altijd naar (de kosten) van de bemiddelingsactiviteiten voor zieke werknemers door de arbodienst. Zij kunnen u ook doorverwijzen naar een geschikt re-integratiebedrijf. Overleg ook met uw verzekeringsmaatschappij. Om de kwaliteit van een re-integratiebedrijf te waarborgen kunt u kiezen voor een re-integratiebedrijf met een 'Blik op werk keurmerk'.

Stap 3: Bespreek alles met uw werknemer
De keuze voor een re-integratiebedrijf moet u voorleggen aan de MR, dit is wettelijk geregeld. Ook de zieke werknemer moet geen grote bezwaren hebben bij de keuze voor een specifiek re-integratiebedrijf. Slechte bereikbaarheid kan één van deze bezwaren zijn. Bespreek ook goed waaraan de nieuwe baan van de werknemer moet voldoen. Vanuit de wet is geregeld dat het ‘passende arbeid’ moet zijn.

Stap 4: Informeer hoe het gaat
Neem regelmatig contact op met de werknemer, om te informeren hoe het gaat met de re-integratieactiviteiten. Is de werknemer al bezig met solliciteren? Of is hij nog bezig met trainingen, cursussen of omscholing? Loopt alles zoals in het trajectplan is vermeld? Is de werknemer tevreden over de begeleiding van het re-integratiebedrijf?

Neem ook eens per maand contact op met de arbodienst, om te informeren wat zij vinden van de voortgang, aangezien het belangrijk is dat de re-integratie tot een goed einde komt. Het doel is immers dat de werknemer een nieuwe baan vindt, en gezond weer aan het werk gaat!

Stappenplan re-integratie tweede spoor

Re-integratie tweede spoor komt voor als uw werkgever geen mogelijkheden meer ziet om u binnen de organisatie te herplaatsen. Als dit het geval is, gaat uw werkgever op zoek naar externe arbeidsmogelijkheden.

Als uw werkgever re-integratie tweede spoor inzet, komen deze stappen aan de orde.

Stap 1: Plan van aanpak
In uw 8ste ziekteweek wordt een plan van aanpak gemaakt. De arbodienst maakt een probleemanalyse waarin het doel van de re-integratie wordt aangegeven. De bedrijfsarts vermeldt tevens of er al dan niet activiteiten ondernomen kunnen worden om u weer aan het werk te helpen. De bedrijfsarts kan aanvullende adviezen geven met betrekking tot de bespoediging van uw re-integratie. Het rapport van de bedrijfsarts betreft een advies aan de werkgever. U, maar ook uw werkgever, kunt indien u het niet met het advies eens bent, een deskundigenoordeel bij UWV aanvragen.

Stap 2: Geschikt re-integratiebedrijf vinden
De keuze voor een re-integratiebedrijf bepaalt uw werkgever samen met u. De werkgever kan bedrijfsarts om advies vragen. Om de kwaliteit van een re-integratiebedrijf te waarborgen is het voor de werkgever raadzaam een re-integratiebedrijf te kiezen met een "Blik op werk keurmerk".

Stap 3: Regelmatig contact
Uw werkgever moet regelmatig contact met u opnemen, om te informeren hoe het gaat met uw re-integratieactiviteiten. De werkgever neemt ook regelmatig contact op met de arbodienst, om te informeren wat zij vinden van de voortgang, aangezien het belangrijk is dat de re-integratie tot een goed einde komt.