Loondispensatie

U kunt loondispensatie krijgen voor de jonggehandicapte die recht heeft op een Wajong-uitkering. Het gaat dan om de situatie dat de arbeidsprestatie van de jonggehandicapte zoveel minder is dat het niet redelijk is daarvoor het wettelijk minimumloon te betalen. U bepaalt samen met de jonggehandicapte de hoogte van het loon. Daarvoor bestaan geen regels.

Loondispensatie

Er zijn situaties denkbaar dat je als jonggehandicapte met een Wajong-uitkering werk hebt waarin je een beperkte arbeidsprestatie kunt leveren. Is die arbeidsprestatie dusdanig dat het niet redelijk is dat je werkgever daarvoor het wettelijk minimumloon betaalt, dan kan je werkgever om loondispensatie vragen bij het UWV.