Tip voor ziektewet

De beste voorbereiding lijkt het versterken van het beleid op drie punten die toch al aandacht verdienen: preventie, re-integratie en zorg voor goede arbeidsomstandigheden.

Het is ook belangrijk om de tijdelijke werknemers die u in dienst heeft te registreren, evenals hun eerste ziektedagen. Dat maakt het mogelijk dat u straks de beschikkingen kunt controleren. Een volgende stap is ook contact te blijven houden met tijdelijke werknemers die ziek uit dienst zijn gegaan. Dat is mede van belang voor een eventuele herbeoordeling. U moet er ook rekening mee houden dat u bij meer beschikkingen van UWV betrokken zult worden als medebelanghebbende. Het gaat over Ziektewet-beschikkingen, maar ook over WGA-beschikkingen van tijdelijke werknemers die vanuit de Ziektewet in de WGA instromen.

Wellicht is het eigenrisicodragerschap Ziektewet een overweging waard. De mogelijkheid blijft namelijk bestaan om uit het publieke bestel te treden en eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet. U betaalt dan niet de nieuwe gedifferentieerde Ziektewetpremie, maar u betaalt de Ziektewetuitkeringen. Met ingang van 1 januari 2013 is géén garantieverklaring meer nodig om eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden. Werkgevers die kiezen voor het eigenrisicodragerschap ZW hoeven bovendien het inlooprisico niet zelf te financieren.

Meer informatie

Zie de site van UWV "eigenrisicodragerschap Ziektewet".