Ontslag

Als het staken van het loon niet leidt tot bijstelling van het gedrag, is uiteindelijk ontslag mogelijk. De reden hiervoor is het verwijtbaar niet meewerken aan re-integratie. Op basis van de wet en de cao mag u een werknemer dan ontslaan vóórdat twee jaar ziekte zijn verstreken. U moet daarover eerst het oordeel van het UWV vragen. Uiteraard gaat het hier om een ultieme sanctie.

Ontslag