Ontslag wegens regelmatig ziek melden

Veelvuldig ziekteverzuim is op zichzelf géén reden tot ontslag. Van u wordt verwacht dat u het ongemak dat verbonden is aan ziekteverzuim opvangt. Alleen in uitzonderlijke gevallen waarin sprake is van veelvuldig en onevenredig hoog ziekteverzuim gedurende een langere tijd, kunnen de gevolgen van het ziekteverzuim ontslag rechtvaardigen. Daarvoor is in ieder geval nodig dat:

  • de werknemer met enige regelmaat, maar niet langdurig ziek is
  • het niet kunnen werken geen gevolg is van onvoldoende zorg voor de arbeidsomstandigheden
  • te verwachten is dat binnen 26 weken geen herstel optreedt en dat de werknemer binnen die periode zijn werk niet in aangepaste vorm kan uitvoeren
  • de gevolgen voor de bedrijfsvoering onaanvaardbaar zijn.

Verder moet u eerst actief en serieus op zoek gaan naar manieren om het verzuim terug te brengen en een goed dossier bijhouden. Hierdoor vinden werkgevers vaak vóór het tot ontslag komt, toch een oplossing voor de situatie. Door bijvoorbeeld een functieaanpassing, beperking van de arbeidsduur of door de werknemer een andere passende functie aan te bieden.

Alvorens tot ontslag over te gaan heeft u een vergunning van het UWV nodig.

 

Ontslag wegens regelmatig ziek melden