Het stopzetten van het loon

Een werknemer die niet (voldoende) meewerkt aan zijn re-integratie, verspeelt zijn recht op loondoorbetaling. Wel moet u volgens de regels het loon stopzetten. Zo moet u uw werknemer eerst waarschuwen en schriftelijk mededelen dat het loon wordt gestaakt.

In de volgende situaties kunt u de loondoorbetaling geheel of gedeeltelijk stopzetten:

  • Wanneer de werknemer zijn genezing belemmert of vertraagt
  • Zolang de werknemer weigert - zonder goede reden - passende arbeid te verrichten
  • Zolang de werknemer weigert - zonder goede reden - mee te werken aan redelijke voorschriften van zijn werkgever gericht op zijn re-integratie
  • Zolang de werknemer - zonder goede reden - weigert mee te werken aan het opstellen, evalueren en bijstellen van een plan van aanpak gericht op werkhervatting.

Als de werknemer de ziekte met opzet heeft veroorzaakt, is er geen recht op loondoorbetaling. Van opzet is vrijwel nooit sprake. De werknemer moet zichzelf dan opzettelijk arbeidsongeschikt hebben gemaakt. Ook bestaat geen recht op loon tijdens ziekte als de ziekte een gevolg is van een ziekte of handicap waarover de werknemer bij een aanstellingskeuring valse informatie heeft verstrekt, terwijl de informatie wel relevant is voor het uitvoeren van zijn functie. Om dit vast te stellen heeft u een geneeskundige verklaring nodig.

Het stopzetten van het loon