Ziekte en arbeidsongeschiktheid

U kunt het dienstverband bij ziekte en arbeidsongeschiktheid op twee verschillende gronden beëindigen, namelijk:

  • U wilt een werknemer na 104 weken ziekte (of langer) ontslaan omdat hij arbeidsongeschikt is voor zijn functie.
  • U wilt een werknemer ontslaan omdat hij niet meewerkt aan re-integratie tijdens ziekte of omdat hij zich vaak ziek meldt.

Voor meer informatie zie: Arbeidsongeschiktheid en ontslag.

Ziekte en arbeidsongeschiktheid

Je werkgever kan het dienstverband bij ziekte en arbeidsongeschiktheid op twee verschillende gronden beëindigen, namelijk:

  • Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid voor je eigen functie na 104 weken ziekte (of langer).
  • Ontslag wegens het niet meewerken aan re-integratie tijdens ziekte of omdat je je vaak ziek meldt.

Voor meer informatie zie: Arbeidsongeschiktheid – ontslag