Functieroulatie

Functieroulatie betreft het rouleren van werknemers die in vergelijkbare functies, maar bij verschillende afdelingen, werkzaam zijn. Functieroulatie is een vorm van interne mobiliteit en dient diverse doelen:

 • Het bieden van meer mogelijkheden voor een overgang naar een andere functie of afdeling
 • Het verbreden van de ontwikkeling van werknemers
 • Het verbreden van het blikveld van de werknemers, waardoor zij creatiever en professioneler worden
 • Het vergroten van de gezamenlijkheid en samenwerking binnen de organisatie.

Functieroulatie kan zowel tijdelijk als permanent worden toegepast. Bij de tijdelijke variant keert uw medewerker na verloop van een bepaalde tijd terug naar zijn oude functie, terwijl hij bij de permanente variant in zijn nieuwe functie blijft totdat de volgende functieroulatie plaatsvindt.


Hoe bevordert u functieroulatie? 

 • Formuleer duidelijke richtlijnen over wie wanneer voor functieroulatie in aanmerking komt en voor welke functies dit van toepassing zal zijn
 • Informeer de MR
 • Draag zorg voor duidelijke functieomschrijvingen
 • Communiceer over de voordelen en tijdelijkheid van de roulatie (om wellicht bezwaren te ondervangen).


Voordelen van functieroulatie

 • Uw werknemer doet andere kennis en vaardigheden op, waardoor de mobiliteit toeneemt
 • De school is minder afhankelijk van een specifieke werknemer voor een functie
 • Bredere inzetbaarheid van werknemers, waardoor uw werknemer niet verstart
 • Grotere collegialiteit. Werknemers zullen elkaars werk meer waarderen en meer rekening met elkaar houden.
 • De afwisseling van werk kan zorgen voor nieuw werkplezier.


Nadelen van functieroulatie

 • Specifieke kennis kan verloren gaan
 • Uw werknemers kunnen functieroulatie weleens als een demotie ervaren als ze werk met een lagere status moeten uitvoeren
 • Inwerktijd vergt een extra belasting voor collega’s en leidinggevenden
 • Kans op weerstand van uw werknemers.


Voorbeeld

Uw werknemer kan zich verder professionaliseren door bijvoorbeeld:

 • Een andere taak of functie in te gaan vullen binnen de school waarin hij werkzaam is
 • Zich verder te gaan ontwikkelen in zijn huidige functie op dezelfde school
 • Op een andere school ervaring opdoen in een andere functie
 • Op een andere school ervaring opdoen in een functie die vergelijkbaar is met zijn huidige functie.