Combinatie van omstandigheden

De zogenaamde i-grond (naar artikel 7:669 lid 3 sub i BW), ook wel cumulatiegrond genoemd, houdt in dat er een combinatie is van verschillende gronden waardoor het redelijkerwijs niet van de werkgever kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet. Deze grond kan worden ingezet als een grond afzonderlijk niet voldoende is voor ontslag, maar een combinatie van twee gronden wel.

Combinatie van omstandigheden

Er is een combinatie van verschillende ontslaggronden denkbaar, waardoor het redelijkerwijs niet van je werkgever kan worden verwacht dat de arbeidsovereenkomst kan worden voortgezet. Deze combinatie van ontslaggronden kan worden ingezet als een grond afzonderlijk niet voldoende is voor ontslag, maar een combinatie van twee gronden wel.