Gesprekstechnieken aanzeggingsgesprek

Het ‘aanzeggingsgesprek’ moet goed worden voorbereid. Denk bijvoorbeeld aan de volgende punten.

 • Voorbereiding
 • Het gesprek
 • Na het gesprek


Voorbereiding

Verzamel alle benodigde documentatie:

 • Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Tussentijdse afspraken
 • Eventuele outplacementcontracten
 • Zet alle redenen voor ontslag/niet verlengen van het contract op een rij
 • Verzamel documentatie over hoe nu verder: UWV-informatie, outplacementcontract, etc.
 • Neem een besluit over de ingangsdatum van ontslag
 • Besef dat uw besluit onherroepelijk is
 • Meld het ontslag bij P&O
 • Regel eventueel een P&O-medewerker om bij het gesprek te zijn


Het gesprek

 • Val met de deur in huis. Begin met het slechte nieuws.
 • Toon emoties. “Ik vind het moeilijk om te zeggen, maar ik heb slecht nieuws...”
 • Laat merken dat u rekening houdt met zijn/haar emoties: “Het spijt me enorm voor u, maar…”
 • Geef daarna de motivering voor het slechte nieuws.
 • Houd het kort, overzichtelijk, helder en concreet.
 • Laat stiltes vallen. Geef werknemers de kans om te reageren.
 • Vang daarna de klap op. Dat kunt u doen door de gevoelens die u ziet te beschrijven.
  • Ik begrijp dat dit voor jou geen aangenaam bericht is.
  • Ik zie dat je geschrokken bent. Je bent geëmotioneerd.
 • Het kan zijn dat emoties te hoog opgelopen. Stel dan een korte pauze voor.
 • Markeer de overstap naar “hoe nu verder?” door dat duidelijk te zeggen. “Ik stel voor om…”.
 • Maak afspraken over af te ronden en over te dragen werk.
 • Spreek een laatste werkdag af.
 • Maak afspraken over hoe en door wie het ontslag gecommuniceerd wordt.
 • Overleg documenten die eventueel getekend moeten worden.
 • Maak een afspraak voor een eventueel exitgesprek.
 • Overleg over eventuele vervolgtrajecten: outplacement, coaching, WW-uitkering, aanbieden van getuigschrift of referenties.
 • Adviseer uw werknemer om zo snel mogelijk contact op te nemen met het UWV om een uitkering aan te vragen.
 • Sluit het gesprek af met een korte samenvatting van de gemaakte afspraken.
 • Wens uw werknemer sterkte met de verwerking van dit slechte nieuws.


Na het gesprek

 • Regel dat het ontslag bij de daarvoor geëigende instantie wordt gemeld, volgens de in uw organisatie geldende procedure (bijvoorbeeld door de P&O-afdeling).
 • Regel het exitgesprek (ook dit kan de P&O-afdeling eventueel regelen).
 • Leg alle gemaakte afspraken schriftelijk vast.