Overlijden

Als een werknemer overlijdt, eindigt de arbeidsovereenkomst daardoor onmiddellijk. De arbeidsovereenkomst houdt immers in dat de werknemer de arbeid persoonlijk moet verrichten, en dat is niet meer mogelijk. Als werkgever bent u conform de cao-hbo verplicht de nabestaanden een overlijdensuitkering te betalen. Ook als het om een ex-werknemer gaat die nog een uitkering had uit de dienstbetrekking bij u, kunnen de nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering. Hiervoor moeten nabestaanden contact opnemen met de uitkeringsinstantie of met de uitvoerder van de bovenwettelijke regeling (vanaf 1 januari 2023 is dat Visma Idella).

De overlijdensuitkering bedraagt drie maal het bruto maandloon, verhoogd met de vakantietoeslag, de eindejaarsuitkering en eventuele andere toelagen waarop uw werknemer recht had, plus de eventuele kinderbijslag. Tevens zult u de nabestaanden de openstaande vakantiedagen moeten uitbetalen. De overlijdensuitkering op grond van het Burgerlijk Wetboek is hierbij inbegrepen. U moet de overlijdensuitkering zo spoedig mogelijk uitbetalen; in elk geval binnen een maand na het overlijden.

Overlijden

Als je overlijdt, eindigt je arbeidsovereenkomst onmiddellijk. De arbeidsovereenkomst houdt immers in dat je de arbeid persoonlijk moet verrichten. Je werkgever is conform de cao-hbo verplicht jouw nabestaanden een overlijdensuitkering te betalen. Ook als je een ex-werknemer was die nog een uitkering had uit de dienstbetrekking, kunnen je nabestaanden recht hebben op een overlijdensuitkering. Hiervoor moeten nabestaanden contact opnemen met de uitkeringsinstantie of met de uitvoerder van de bovenwettelijke regeling (vanaf 1 januari 2023 is dat Visma Idella).