Andere omstandigheden

Er kan ook sprake zijn van andere dan de genoemde omstandigheden, die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst voortzet. Deze zogenaamde h-grond (naar artikel 7:669 lid 3 sub h BW) is bedoeld als een soort rest-grond. Deze grond kan worden gebruikt wanneer de reden voor het ontslag niet kan worden ondergebracht onder de andere gronden, maar ontslag wel geoorloofd is. Gedacht kan worden aan detentie van de werknemer of het ontbreken van een werkvergunning.

Andere omstandigheden

Er kan ook sprake zijn van andere dan de overig genoemde omstandigheden, die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst voortzet. Bijvoorbeeld als je niet beschikt over een noodzakelijke werkvergunning  of als je in detentie verblijft.