Verwijtbaar gedrag

U wilt uw werknemer ontslaan vanwege verwijtbaar gedrag.

In het Burgerlijk Wetboek staat het ontslag wegens verwijtbaar gedrag in artikel 7:669 lid 3 onder e (de 'e-grond'): verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.


Dringende reden

Bij een dringende reden kunt u uw werknemer op staande voet ontslaan, en krijgt hij in principe geen WW. De vraag of er sprake is van een dringende reden is niet alleen van belang in geval van ontslag op staande voet, maar ook als er ontbinding van de arbeidsovereenkomst wordt gevraagd. Het antwoord op de vraag of er sprake is van een dringende reden hangt sterk af van de omstandigheden van het geval.

Verwijtbaar gedrag

Er is sprake van verwijtbaar gedrag als door jouw handelen, van je werkgever niet meer kan worden verwacht dat hij de arbeidsovereenkomst laat voortbestaan.

Krijg je ontslag wegens verwijtbaar gedrag? Dan hoeft jouw werkgever geen transitievergoeding te betalen, tenzij de kantonrechter anders beslist.


Dringende reden

Bij een dringende reden kun je op staande voet ontslagen worden en heb je in principe geen recht op WW.

Voorwaarden ontslag op staande voet:

  • Er moet sprake zijn van een dringende reden (bijvoorbeeld diefstal, verduistering, frauduleus handelen of mishandeling van collega’s en/of leidinggevenden);
  • Ontslag op staande voet moet zonder uitstel gegeven worden;
  • De dringende reden moet je direct meegedeeld worden.