Uitbetaling opgebouwde vakantiedagen, vakantiegeld en eindejaarsuitkering

Zowel bij opzegging als ontbinding zijn er vaak opgebouwde vakantie-uren, vakantietoeslag en de eindejaarsuitkering. Het resterende vakantieverlof dient zoveel mogelijk in de periode tussen de dag van de opzegging en de dag waarop de arbeidsovereenkomst eindigt opgenomen te worden. Het opnemen van deze uren moet u schriftelijk overeenkomen met uw werknemer. In het geval dat uw werknemer aan het einde van de dienstbetrekking nog vakantie-uren over heeft, dan dienen deze uitbetaald te worden in geld. Dit te betalen bedrag neemt u mee in de eindafrekening die u naar uw werknemer stuurt. Hierin staan onder andere ook de voor de werknemer nog te ontvangen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering naar rato. Door de werknemer gespaarde DI-uren (duurzame inzetbaarheidsuren) worden niet uitbetaald. Deze uren komen te vervallen.

Uitbetaling opgebouwde vakantiedagen, vakantiegeld en eindejaarsuitkering

Als je dienstverband eindigt dan moet je met je werkgever afspraken maken over de de resterende vakantie-uren. Uitgangspunt is dat deze zoveel als mogelijk opgenomen worden voor de dag dat het dienstverband eindigt. Uren die nog over zijn op de dag dat het dienstverband eindigt worden uitbetaald. Dit te betalen bedrag neemt je werkgever mee in de eindafrekening aan het einde van je dienstverband. Hierin staan onder andere ook de nog te ontvangen vakantietoeslag en eindejaarsuitkering naar rato. Eventuele DI-uren (duurzame inzetbaarheidsuren) die je nog hebt worden niet uitbetaald. Deze uren komen te vervallen.