Verstoorde arbeidsverhouding

Bij deze grond is er sprake van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsrelatie die niet meer hersteld kan worden. De werknemer is in beginsel wel geschikt om de werkzaamheden te verrichten, maar de relatie tussen beide partijen is zodanig verstoord dat het nog langer uitzitten van de arbeidsovereenkomst eigenlijk voor niemand echt goed is.

Verstoorde arbeidsverhouding

Bij deze grond is er sprake van een ernstig en duurzaam verstoorde arbeidsrelatie die niet meer hersteld kan worden. Je bent als werknemer in beginsel wel geschikt om je werkzaamheden te verrichten, maar de relatie tussen de werkgever en jou is zodanig verstoord dat het nog langer uitzitten van de arbeidsovereenkomst eigenlijk voor niemand echt goed is.