Billijke vergoeding

In het geval van verwijtbaar handelen en/of nalaten van uw kant, kan het zo zijn dat een werknemer naast een transitievergoeding ook nog in aanmerking komt voor een billijke vergoeding. Deze staat niet in de wet geregeld, maar wordt bepaald door de kantonrechter. Uw werknemer zou hier aanspraak op kunnen maken wanneer u de arbeidsovereenkomst bijvoorbeeld opzegt in strijd met de opzegverboden, wanneer u uw re-integratieverplichtingen niet nakomt, wanneer u het loon van uw werknemer niet meer betaalt zonder goede reden hiervoor of bij seksuele intimidatie of discriminatie door de werkgever. De hoogte van de vergoeding wordt door de kantonrechter vastgesteld.

Billijke vergoeding

Als werknemer kun je naast een transitievergoeding ook nog in aanmerking komen voor een billijke vergoeding wanneer de werkgever verwijtbaar en/of nalatig heeft gehandeld. Deze vergoeding staat niet in de wet maar wordt bepaald door de kantonrechter. Je zou hierop bijvoorbeeld aanspraak kunnen maken wanneer je werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt in strijd met de opzegverboden, wanneer je werkgever zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt, wanneer je werkgever ten onrechte je loon heeft ingehouden of bij seksuele intimidatie of discriminatie door de werkgever. De hoogte van de vergoeding wordt door de kantonrechter vastgesteld.