Gewetensbezwaren

Wanneer een werknemer weigert zijn werk te doen vanwege een ernstig gewetensbezwaar vormt dat voor een werkgever een redelijke ontslaggrond wanneer aannemelijk is dat de arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht en herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt.

Gewetensbezwaren

Wanneer je als werknemer weigert je werk te doen vanwege een ernstig gewetensbezwaar, dan vormt dat voor de werkgever een redelijke ontslaggrond wanneer aannemelijk is dat de arbeid niet in aangepaste vorm kan worden verricht en herplaatsing niet mogelijk is of niet in de rede ligt.