Tips bij een arbeidsconflict

Als je te maken krijgt met een arbeidsconflict, kun je de volgende stappen ondernemen:

  • Blijf rustig en kalm, je moet ervoor zorgen dat problemen niet escaleren.
  • Het probleem zo vroeg mogelijk melden bij je leidinggevende of bij een vertrouwenspersoon. Bij een (dreigend) conflict met een collega moet je leidinggevende met jullie in gesprek gaan en afspraken maken over het vervolg.
  • Probeer in te schatten hoe je reactie op anderen overkomt.
  • Maak een korte samenvatting van de gesprekken die je voert met leidinggevende of anderen en leg afspraken schriftelijk vast.
  • Bij een acuut, heftig conflict kan het verstandig zijn om, in overleg met het management en de P&O-adviseur, een korte time-out af te spreken.

Mocht het niet lukken om onderling het probleem op te lossen, dan is het mogelijk om de hulp in te schakelen van een bemiddelaar.  Dit kan zowel een interne bemiddelaar of een externe bemiddelaar (mediator) zijn.