Ontslag uit eigen beweging

Bij een arbeidsovereenkomst:

  • opzegging door uw werknemer
  • ontbinding door de kantonrechter op verzoek van uw werknemer.

Uw werknemer is bij alle ontslagredenen vrij om te kiezen voor opzeggen of ontbinden.


Vormvereisten

Uw werknemer moet zijn ontslag schriftelijk indienen. Meer informatie over de opzegtermijnen vindt u bij ‘Ontslagvormen - Opzegging’.

 

Ontslag uit eigen beweging

Als je de arbeidsovereenkomst wilt beëindigen, kun je kiezen voor opzegging of ontbinding.


Vormvereisten

Je moet je ontslag schriftelijk indienen. Meer informatie over de opzegtermijnen vind je bij ‘Ontslagvormen - Opzegging’.