Voorwaarden WW-uitkering

Uw werknemer komt in aanmerking voor een WW-uitkering wanneer hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • Hij heeft minstens 5 arbeidsuren per week verloren, of minstens de helft van zijn uren
  • Hij is beschikbaar om arbeid te aanvaarden
  • Hij heeft in ten minste 26 van de laatste 36 weken gewerkt (26-wekeneis).
  • Er zijn geen uitsluitingsgronden van toepassing.

Als aan deze voorwaarden is voldaan, bestaat recht op een basisuitkering van drie maanden. Om ook ná een termijn van drie maanden recht te hebben op een WW-uitkering, moet uw werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

Zowel bij de basisuitkering als bij de verlengde uitkering  moet hij zich aan de WW-verplichtingen houden.

Voorwaarden WW-uitkering

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Je hebt minstens 5 arbeidsuren per week verloren, of minstens de helft van uw uren
  • Je bent beschikbaar om arbeid te aanvaarden
  • Je hebt in minstens 26 van de laatste 36 weken gewerkt (26-wekeneis)
  • Er zijn geen uitsluitingsgronden van toepassing

Als aan deze voorwaarden is voldaan, bestaat recht op een basisuitkering van drie maanden. Om ook ná een termijn van drie maanden recht te hebben op een WW-uitkering, moet je in 4 van de laatste 5 kalenderjaren vóór het jaar waarin de werkloosheid intreedt, gewerkt hebben (4-uit-5-jareneis). Zowel bij de basisuitkering als bij de verlengde uitkering moet je je aan de WW-verplichtingen houden.