Hoogte van WW en bovenwettelijke afspraken

De WW-uitkering bedraagt gedurende de eerste twee maanden 75% van het WW-dagloon en daarna 70% van het WW-dagloon. Dit geldt bij volledige werkloosheid. Als de werknemer naast de uitkering inkomsten uit werk heeft, komt een deel van dat inkomen in mindering op de WW. In de regel wordt 70% van de nieuwe inkomsten afgetrokken van de WW-uitkering. De uitkering wordt daardoor lager, maar het totale inkomen gaat erop vooruit. De werknemer mag namelijk 30% van zijn inkomsten uit arbeid behouden omdat het UWV maar 70% van de inkomsten uit arbeid kort op de WW. De uitkering stopt als de nieuwe inkomsten hoger zijn dan 87,5% van het (ongemaximeerde) loon waarop de WW is gebaseerd. Als de werknemer in zijn nieuwe werk minder gaat verdienen dan vroeger, heeft hij misschien ook recht op loonsuppletie.

 


De hoogte van de bovenwettelijke aanvulling

Aanvullende uitkering (AVU)

De aanvullende uitkering vult de WW-uitkering de eerste 6 maanden per uitkeringsdag aan tot 75% en daarna tot 70% van de ongemaximeerde berekeningsgrondslag. Bij werknemers met een salaris lager dan het WW-maximumdagloon komt de aanvulling op de WW tijdens de eerste 2 maanden en na 6 maanden niet meer tot uitbetaling, omdat de WW-uitkering dan even hoog is. De werknemer blijft formeel wel recht houden op de bovenwettelijke uitkering.

Reparatie-uitkering

De reparatie-uitkering compenseert de verkorting van de WW-duur.

Deze uitkering is even hoog als de voorgaande WW plus de aanvulling daarop, maar met een maximum van 70% van de top van schaal 12 inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Aansluitende uitkering (ASU)

De aansluitende uitkering is even hoog als de reparatie-uitkering. Deze uitkering is even hoog als de voorgaande WW plus de aanvulling daarop, maar met een maximum van 70% van de top van schaal 12 inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Extra aansluitende uitkering

Sommige werknemers hebben na de aansluitende uitkering nog recht op een extra aansluitende uitkering tot hun AOW-leeftijd. Deze uitkering bedraagt 70% van 72% van het maximum van schaal 10 inclusief vakantietoeslag en eindejaaruitkering. Het maximum van schaal 10 is op dit moment moment 4.569,57 euro (excl. vakantietoeslag en eindejaarsuitkering). Voor personen die minder verdienden dan 72% van het maximum van schaal 10 bedraagt de uitkering in plaats daarvan 70% van het laatstverdiende loon.


Meer informatie over:

Samenloop WW en WAO

Samenloop WW en WIA

 

Het loont bij alle soorten uitkeringen om te gaan werken. Je totale inkomsten nemen dan toe.

Hoogte van WW en bovenwettelijke afspraken

De WW-uitkering is gebaseerd op je WW-dagloon. Dat is (ongeveer) het niveau van je oude salaris op dagbasis, met een maximum dat ongeveer ligt bij de top van schaal 10. De WW-uitkering bedraagt gedurende de eerste twee maanden 75% van het WW-dagloon en daarna 70% van het WW-dagloon.  

Sinds 1 juli 2015 vult de WW-uitkering je inkomen aan als je gaat werken voor een lager inkomen dan je WW-dagloon. Een deel van je inkomsten mag je naast je uitkering 'houden'; meer gaan verdienen betekent dus ook een hoger totaalinkomen. De WW-uitkering stopt echter als je inkomsten uit werk per maand hoger zijn dan 87,5% van je oude salaris.


De hoogte van de bovenwettelijke aanvulling

Aanvullende uitkering

De WW-uitkering wordt de eerste 6 maanden aangevuld tot 75% van je oude loon, zonder maximum. Daarna zakt de aanvulling tot 70% van je oude loon. Is je salaris lager dan het WW-maximumdagloon, dan ontvang je tijdens de eerste twee maanden geen bovenwettelijke aanvulling. Dit geldt ook vanaf de 6e maand van de WW. Dit komt omdat de WW-uitkering dan even hoog is. Je blijft formeel wel recht houden op de bovenwettelijke uitkering en bijvoorbeeld ook op loonsuppletie volgens de bovenwettelijke regeling.

Reparatie-uitkering

De reparatie-uitkering compenseert de verkorting van de WW-duur.

Deze uitkering is even hoog als de voorgaande WW plus de aanvulling daarop, maar met een maximum van 70% van de top van schaal 12 inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Aansluitende uitkering

De aansluitende uitkering is even hoog als de reparatie-uitkering. Deze uitkering is even hoog als de voorgaande WW plus de aanvulling daarop, maar met een maximum van 70% van de top van schaal 12 inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Extra aansluitende uitkering

Wellicht heb je na de aansluitende uitkering nog recht op een extra aansluitende uitkering tot je AOW-leeftijd. Deze uitkering bedraag 70% van 72% van het maximum van schaal 10 inclusief vakantiegeld en eindejaaruitkering. De actuele hoogte van het maximum van de verschillende salarisschalen is terug te vinden in de cao.

Lees voor meer informatie het onderwerp 'loonsuppletie'.


Meer informatie over:

Samenloop WW en WAO

Samenloop WW en WIA

Het loont bij alle soorten uitkeringen om te gaan werken. Je totale inkomsten nemen dan toe.