Niet meewerken aan re-integratie

Meestal zult u in overleg met uw (ex-)werknemer afspraken kunnen maken over de re-integratie. Als dit echt niet lukt, kunt u de werknemer een re-integratieaanbod doen. Als uw aanbod redelijk is, is hij verplicht daaraan mee te werken. Werkt hij niet mee, dan meldt u dat aan UWV. UWV onderzoekt dan de zaak en neemt een beslissing om de werknemer al dan niet een sanctie op te leggen. Komt er geen sanctie, dan kunt u bezwaar aantekenen bij UWV, en daarna zo nodig in beroep gaan bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Komt er wel een sanctie, dan heeft uw werknemer deze mogelijkheden ook. In de beslissingsbrief van UWV staat hoe u bezwaar kunt aantekenen. U kunt ook eerst bellen met de UWV Telefoon Werkgevers, 088-8989295.

Niet meewerken aan re-integratie

Meestal zal je (ex-)werkgever in overleg met jou afspraken maken over de re-integratie. Als dit echt niet lukt, kan je (ex-)werkgever je een re-integratieaanbod doen. Als het aanbod redelijk is, ben je verplicht daaraan mee te werken. Werk je niet mee, dan kan je (ex-)werkgever dit melden bij UWV. UWV onderzoekt dan de zaak en neemt een beslissing om je al dan niet een sanctie op te leggen.