Voorwaarden bovenwettelijke aanvulling en reparatie-uitkering

Een hbo-werknemer die recht op WW heeft uit een hbo-baan, heeft ook recht op een bovenwettelijke aanvulling op de WW. En als zijn WW-uitkering korter duurt dan op grond van de WW van 2015 het geval zou zijn geweest, heeft hij na afloop van de WW recht op een reparatie-uitkering (RU).

Na de WW of de reparatie-uitkering kan nog een aansluitende uitkering (ASU) volgen. Daarvoor geldt als extra voorwaarde dat de werknemer op de eerste werkloosheidsdag een diensttijd heeft van ten minste 5 jaar in de sector onderwijs. Tenslotte kan de werknemer na de aansluitende uitkering nog recht hebben op een extra aansluitende uitkering tot zijn AOW-leeftijd. De voorwaarden daarvoor zijn dat hij bij het einde van zijn hbo-baan minstens 15 jaar diensttijd heeft en maximaal 10 jaar verwijderd is van zijn AOW-leeftijd.

Visualisatie extra aansluitende uitkering en reparatie-uitkering

Voorwaarden bovenwettelijke aanvulling en reparatie-uitkering

Als je ontslagen wordt uit een baan in de hbo-sector, dan heb je recht op een WW-uitkering met een bovenwettelijke aanvulling. Voor een bovenwettelijke aanvulling (AU) op grond van de Bovenwettelijke Werkloosheidsregeling Hoger Beroepsonderwijs (BWRHBO) gelden de volgende voorwaarden:

  • Je ontvangt een WW-uitkering
  • De werkloosheid komt voort uit een baan in de hbo-sector 

 Vanaf 1 januari 2016 is de duur van de WW-uitkering stapsgewijs ingekort. De totale maximale WW-duur wordt teruggebracht naar 24 maanden i.p.v. 38 maanden. In de hbo-sector wordt deze verkorting van de WW gerepareerd middels een reparatie-uitkering (RU).

Na de WW of de reparatie-uitkering kun je ook nog recht hebben op een aansluitende uitkering (ASU). Daarvoor geldt als extra voorwaarde dat je op de eerste werkloosheidsdag een diensttijd in de sector onderwijs hebt van minimaal 5 jaar.

Tenslotte kun je na de aansluitende uitkering nog recht hebben op een extra aansluitende uitkering (extra-ASU) tot je AOW-leeftijd. De voorwaarden daarvoor zijn dat je bij het einde van je baan in het hbo minimaal 15 jaar diensttijd hebt en maximaal 10 jaar verwijderd bent van je AOW-leeftijd.

Een bovenwettelijke uitkering en reparatie-uitkering kun je aanvragen bij Visma Idella (die met ingang van 1 januari 2023 de uitvoering van de bovenwettelijke sociale zekerheidsregelingen heeft overgenomen van APG).

Visualisatie extra aansluitende uitkering en reparatie-uitkering