Keuzepakket re-integratie bij werkloosheid

Zestor biedt hogescholen een re-integratiedienstverlening aan voor werknemers die instromen in de (B)WW. Zij krijgen kosteloos toegang tot een keuzepakket bestaande uit diverse re-integratie-activiteiten, met als doel hun arbeidskansen te vergroten. De dienstverlening is aanvullend op het bestaande aanbod van hogescholen. 

Wat houdt het keuzepakket in?

Deelnemers krijgen toegang tot een door Zestor gefinancierd re-integratieaanbod, verzorgd door coaching- en trainingsbureau Solid Sense. Deelnemers kunnen zich zelf inschrijven op de website van Zestor. Hiervoor hebben zij wel toestemming van de werkgever nodig. Het keuzemenu bestaat uit verschillende trainingen en individuele trajecten die deelnemers kunnen inzetten om zichzelf arbeidsmarkt-klaar te maken, gericht op drie thema’s:

  • ontwikkelen van sollicitatievaardigheden
  • mentale en emotionele ondersteuning
  • oriëntatie op de arbeidsmarkt.

Voor wie?

Het aanbod is bedoeld voor medewerkers die nog wel in dienst zijn van de hogeschool, maar een vaststellingsovereenkomst hebben getekend of te horen hebben gekregen dat hun tijdelijke contract niet wordt verlengd. Daarnaast kunnen ook oud-medewerkers die maximaal drie maanden geleden uit dienst zijn getreden van het aanbod gebruikmaken.

Breng uw medewerkers op de hoogte van het keuzepakket!

Meer over de regeling, de voorwaarden voor deelname en de inhoud van het pakket vind je op de website van Zestor.  

naar Keuzepakket re-integratie

Keuzepakket re-integratie bij werkloosheid

Er komt veel op je af als je arbeidsovereenkomst met de hogeschool eindigt. Ter ondersteuning biedt Zestor jou de mogelijkheid kosteloos deel te nemen aan het Keuzepakket re-integratie. Je kunt verschillende trainingen en individuele trajecten volgen die je ondersteunen en stimuleren om een eerste stap te zetten richting nieuw werk.

Wat houdt het aanbod in?

Het keuzepakket is aanvullend op het re-integratie-aanbod vanuit je eigen hogeschool. In het keuzepakket vind je verschillende activiteiten die jouw arbeidskansen vergroten. Deelname is vrijwillig en voor jou helemaal gratis.

Je krijgt een budget van maximaal € 500,00 dat je vrij mag besteden binnen de in het keuzepakket aangeboden modules.

Lees meer