Uitsluitingsgronden

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, mogen er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. De uitsluitingsgronden zijn:

 • De werknemer heeft andere uitkeringen, zoals: WAO of WAMIL naar 80-100% arbeidsongeschiktheid, ZW, WAZO, IVA, loongerelateerde WGA;
 • de werknemer woont of verblijft buiten Nederland. Er zijn echter Europese regels waardoor bijvoorbeeld grensarbeiders soms wel recht op WW hebben;
 • De werknemer verblijft niet rechtmatig in Nederland of hij mag niet in Nederland werken ("illegale" vreemdelingen);
 • De vrijheid is de ontnomen (detentie, gedwongen psychiatrische opname);
 • De werknemer heeft een vrijstelling van premiebetaling op grond van gemoedsbezwaren tegen verzekering, of hij heeft zo'n vrijstelling minder dan 3 maanden voor het begin van de werkloosheid gehad;
 • De werknemer is werkloos als gevolg van staking. Is er een vergunning tot arbeidstijdverkorting afgegeven? Dan is WW wel mogelijk;
 • Te lange vakantie. De werknemer mag, met behoud van uitkering, 4 weken per kalenderjaar op vakantie. Gaat hij langer? Dan geldt een uitsluitingsgrond zodra de vakantiedagen op zijn.

Samenloop van WW met WAO naar 80-100% arbeidsongeschiktheid, IVA of loongerelateerde WGA is soms toch mogelijk. Bijvoorbeeld als de werknemer 80-100% arbeidsongeschikt is, toch nog gedeeltelijk werkt en deze baan verliest. Of als hij tijdens zijn loongerelateerde WGA-uitkering werkt en deze baan kwijtraakt.

Uitsluitingsgronden

Om voor een WW-uitkering in aanmerking te komen, mogen er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn. De uitsluitingsgronden zijn:

 • je heeft andere uitkeringen, zoals: WAO of WAMIL naar 80-100% arbeidsongeschiktheid, ZW, WAZO, IVA, loongerelateerde WGA;
 • je woont of verblijft buiten Nederland. Er zijn echter Europese regels waardoor bijvoorbeeld grensarbeiders soms wel recht op WW hebben;
 • je verblijft niet rechtmatig in Nederland of u mag niet in Nederland werken ("illegale" vreemdelingen);
 • je vrijheid is jeontnomen (detentie, gedwongen psychiatrische opname);
 • je hebt een vrijstelling van premiebetaling op grond van gemoedsbezwaren tegen verzekering, of je hebt zo'n vrijstelling minder dan 3 maanden voor het begin van de werkloosheid gehad;
 • je bent werkloos als gevolg van staking. Is er een vergunning tot arbeidstijdverkorting afgegeven? Dan is WW wel mogelijk;
 • te lange vakantie. Je mag, met behoud van uitkering, 4 weken per kalenderjaar op vakantie. Gaat u langer? Dan geldt een uitsluitingsgrond zodra de vakantiedagen op zijn.

Samenloop van WW met WAO naar 80-100% arbeidsongeschiktheid, IVA of loongerelateerde WGA is soms toch mogelijk. Bijvoorbeeld als je 80-100% arbeidsongeschikt bent, toch nog gedeeltelijk werkt en deze baan verliest. Of als je tijdens uw loongerelateerde WGA-uitkering werkt en deze baan kwijtraakt.