Rolverdeling

U en uw (ex-)werknemer spelen uiteraard een belangrijke rol bij de re-integratie. UWV ook: zij zijn weliswaar niet verantwoordelijk voor de re-integratie, maar ze zijn wel de wettelijke uitvoerder van de WW, en als zodanig de enige instantie die beslissingen mag nemen over een WW-uitkering. Het Platform 72a WW, waarin UWV en werkgevers uit de overheids- en onderwijssectoren vertegenwoordigd zijn, heeft afspraken gemaakt over de rolverdeling tussen u, uw (ex-)werknemer en UWV, en eventuele andere instanties zoals een re-integratiebedrijf. Deze afspraken zijn opgenomen in de Werkwijzer artikel 72a WW. Dit onmisbare document kunt u downloaden van de website van UWV. In de Werkwijzer vindt u naast de rolverdeling ook formulieren die u kunt gebruiken bij de communicatie met UWV.


Rolverdeling bij de handhaving van de sollicitatieplicht

UWV controleert kwantitatief, heeft de (ex-)werknemer gemiddeld ten minste 4  sollicitatieactiviteiten per vier weken verricht. Dit kunnen (open) sollicitaties zijn, maar ook bijvoorbeeld netwerkgesprekken, inschrijvingen bij een uitzend- of  detacheringsbureau of het volgen van een workshop over werk zoeken, Van de sollicitatie-activiteiten moet de (ex-)werknemer desgevraagd bewijsstukken over kunnen leggen. UWV controleert steekproefsgewijs en als werkgever kunt u vragen om de (ex-)werknemer in een steekproef te laten vallen.
 
De kwalitatieve kant van de sollicitaties (waarop solliciteert werknemer, hoe zien zijn brieven / mails eruit, e.d.) valt onder de verplichting om mee te werken aan de re-integratie. Daar gaat de werkgever over. Voldoet de (ex-)werknemer niet aan deze verplichting, dan is het echter wel UWV die sanctioneert (na signaal van de werkgever). Wat de bewijsstukken betreft is het aan UWV die beoordeelt wat zij voldoende vinden.

 

 

 

Rolverdeling

Jij en je (ex-)werkgever spelen beiden een belangrijke rol bij de re-integratie. Maar ook UWV. Zij zijn weliswaar niet verantwoordelijk voor de re-integratie, maar ze zijn wel de wettelijke uitvoerder van de WW, en als zodanig de enige instantie die beslissingen mag nemen over een WW-uitkering.