Eigenrisicodrager WW

U betaalt hierbij voor de kosten van de uitkering én re-integratie van uw ex-werknemer. Het UWV betaalt de WW-uitkering en Visma Idella de bovenwettelijke uitkering aan de werknemer. U krijgt van beide partijen een rekening. 

Denk eraan dat u ook verantwoordelijk bent voor re-integratie

Als werkgever blijft u de gehele WW-duur en bovenwettelijke WW-duur verantwoordelijk voor de re-integratie van uw ex-werknemer. Het UWV controleert steekproefsgewijs het aantal sollicitaties dat de werknemer uitvoert (de kwantitatieve kant). U als werkgever bent verantwoordelijk voor de controle op de kwalitatieve kant van de sollicitatieplicht. Is de ex-werknemer ruim genoeg beschikbaar, solliciteert hij op het juiste opleidingsniveau? Is de presentatie in orde?

Informeer de ex-werknemer goed over zowel zijn en uw rechten en plichten. Informeer hem ook over de rollen van de diverse partijen waarmee hij te maken kan krijgen.

Veel (ex-)werknemers weten niet dat u als werkgever verantwoordelijk blijft voor de re-integratie. Informeer uw werknemer hierover goed, leg vast wat u van uw ex-werknemer verwacht en ook wat de ex-werknemer van u mag verwachten. Afspraken met betrekking tot de rolverdeling tussen werkgever-werknemer en het UWV staan uitgebreid beschreven in artikel 72a WW.

Informeer naar de stand van zaken

Uw ex-werknemer is verplicht u op de hoogte te houden van de stand van zaken. Stel beleid op hoe u een werkloze werknemer kunt blijven activeren, begeleiden en controleren op zijn re-integratieactiviteiten

Schakel een extern bedrijf in dat uw ex-werknemer helpt bij de re-integratie.

Bedenk dat de kost voor de baat uit gaat. Het is belangrijk te blijven investeren in uw werkloze werknemer.


Tips bij werkloosheid

  • Informeer de ex-werknemer goed over zijn en uw rechten en plichten
  • Informeer de ex-werknemer over de rollen van de diverse partijen waarmee hij te maken kan krijgen
  • Informeer naar de stand van zaken
  • Schakel een extern bedrijf in

Investeer in uw werkloze ex-werknemer