Eigenrisicodrager WW

Uw ex-werknemer verdwijnt uit beeld, maar u betaalt wel voor de kosten van zijn uitkering én re-integratie. 

Het UWV betaalt de WW-uitkering en Visma Idella de bovenwettelijke uitkering aan de werknemer. U krijgt van beide partijen een rekening.


Denk eraan dat u ook verantwoordelijk bent voor re-integratie

Als werkgever blijft u de gehele WW-duur en bovenwettelijke WW-duur verantwoordelijk voor de re-integratie van uw ex-werknemer. Het UWV controleert steekproefsgewijs het aantal sollicitaties dat de werknemer uitvoert (de kwantitatieve kant). U als werkgever bent verantwoordelijk voor de controle op de kwalitatieve kant van de sollicitatieplicht. Is werknemer ruim genoeg beschikbaar, solliciteert hij op het juiste opleidingsniveau? Is de presentatie in orde?

Informeer de werkloze goed over zowel zijn en uw rechten en plichten. Informeer hem ook over de rollen van de diverse partijen waarmee hij te maken kan krijgen.

Veel werknemers weten niet dat u als werkgever verantwoordelijk blijft voor de re-integratie. Informeer uw werknemer hierover goed, leg vast wat u van uw werknemer verwacht en ook wat de werknemer van u mag verwachten. Afspraken met betrekking tot de rolverdeling tussen werkgever-werknemer en het UWV staan uitgebreid beschreven in artikel 72a WW.


Informeer naar de stand van zaken

Uw werknemer is verplicht u op de hoogte te houden van de stand van zaken. Stel beleid op hoe u een werkloze werknemer kunt blijven activeren, begeleiden en controleren op zijn re-integratieactiviteiten

Schakel een extern bedrijf in dat uw werknemer helpt bij de re-integratie.

Bedenk dat de kost voor de baat uit gaat. Het is belangrijk te blijven investeren in uw werkloze werknemer.


Tips bij werkloosheid

  • Informeer de werkloze goed over zijn en uw rechten en plichten
  • Informeer de werkloze over de rollen van de diverse partijen waarmee hij te maken kan krijgen
  • Informeer naar de stand van zaken
  • Schakel een extern bedrijf in
  • Bedenk dat de kosten voor de baten uitgaan


Investeer in uw werkloze werknemer