Loonsuppletie

Een werknemer gaat er altijd op vooruit als hij een baan aanvaardt vanuit de WW, ook als dat een baan met een lager salaris is of minder uren. Dat komt door de toepassing van de loonsuppletie-regeling.

Voorwaarden loonsuppletie

De voorwaarden daarvoor zijn: 

 • de werknemer hervat het werk vanuit een BWRHBO-uitkering (een aanvulling op de WW, reparatie-uitkering of (extra) aansluitende uitkering). Of hij hervat het werk meteen na het einde van zijn baan in het hbo en zou een BWRHBO-uitkering hebben gekregen als hij niet meteen een andere baan had gehad;
 • het nieuwe werk is een dienstverband. Dus niet bijvoorbeeld werk als zelfstandige. Een dienstverband naar buitenlands recht mag wel. De nieuwe baan mag ook bij uzelf zijn;
 • het vertrek uit de baan bij u is niet verwijtbaar. De werknemer heeft dus niet vrijwillig voor ander werk gekozen, en u hebt hem niet wegens een dringende reden ontslagen. Ontslag of functieverandering met wederzijds goedvinden is geen beletsel voor loonsuppletie;
 • het uurloon in de nieuwe baan is lager dan in de baan bij u, én lager dan het maximum van schaal 12. Had uw werknemer een hoger salaris dan het maximum van schaal 12? Dan betekent dit dat hij alleen loonsuppletie kan krijgen als zijn nieuwe loon lager is dan het maximum van schaal 12 (inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering). Krijgt de werknemer een nieuwe baan tijdens de extra aansluitende uitkering, dan is deze grens nog lager.

Loonsuppletie compenseert het loonverlagende effect van het lagere uurloon. Is het nieuwe salaris niet hoger dan 87,5% van het (ongemaximeerde) dagloon waar de WW op gebaseerd is? Dan kan naast de nieuwe baan en de loonsuppletie ook de WW- en de BWRHBO-uitkering gedeeltelijk doorlopen. Als dat leidt tot een onevenredig hoog totaal inkomen, wordt de loonsuppletie verminderd.


De duur van de loonsuppletie

De loonsuppletie duurt zolang de werknemer recht op loon heeft uit zijn nieuwe, lager betaalde baan. Dit gebeurt uiterlijk tot de einddatum van de BWRHBO-uitkering zoals die bij het begin van de werkloosheid is vastgesteld. Dat is dus de einddatum zonder eventuele opschuivingen na herleving. Binnen deze theoretische duur heeft de werknemer recht op loonsuppletie zolang hij recht op loon heeft uit een nieuwe, lager betaalde baan.

Als de werknemer niet werkloos is geweest maar direct aansluitend aan de vorige baan in een andere, lager betaalde baan, terecht is gekomen, bestaat er ook recht op loonsuppletie. Er wordt dat een fictieve uitkeringsduur vastgesteld: hoe lang zou de BWRHBO-uitkering zijn geweest als de werknemer niet meteen een andere baan zou hebben gehad? Dat is dan de maximale duur van de loonsuppletie.


De hoogte van de loonsuppletie

Als het recht op loonsuppletie aanvangt aansluitend op de oude baan of tijdens de WW-uitkering, de reparatie-uitkering of de aansluitende uitkering:

 • is de loonsuppletie gelijk aan het verschil tussen enerzijds het nieuwe loon en anderzijds het oude loon, maar niet meer dan maximaal schaal 12 inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Als het recht op loonsuppletie aanvangt tijdens de extra aansluitende uitkering:

 • is de loonsuppletie gelijk aan het verschil tussen enerzijds het nieuwe loon en anderzijds het oude loon, maar maximaal 70% van de top van schaal 12 inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Als oud loon geldt hier het ongemaximeerde dagloon van de bovenwettelijke uitkering. Als nieuw loon het salaris uit de nieuwe baan, omgerekend naar een ongemaximeerd dagloon.

Loonsuppletie compenseert niet het loonverlagende effect van minder uren gaan werken, maar alleen het effect van een lager uurloon.

Loonsuppletie

Als je aan het werk gaat tegen een lager salaris, kan je recht hebben op loonsuppletie. Je gaat er dan altijd op vooruit als je een baan aanvaardt vanuit de WW, ook als dat een baan met een lager salaris is of met minder uren. De voorwaarden voor de toepassing van de loonsuppletie-regeling zijn:

 • je hervat het werk vanuit een BWRHBO-uitkering (een aanvulling op de WW, reparatie-uitkering of (extra) aansluitende uitkering). Of je hervat het werk meteen na de baan bij je ex-werkgever en je zou een BWRHBO-uitkering hebben gekregen als je niet meteen een andere baan had gehad.
 • het nieuwe werk is een dienstverband. Dus niet bijvoorbeeld werk als zelfstandige. Een dienstverband naar buitenlands recht mag wel. De nieuwe baan mag ook bij je oude werkgever zijn.
 • het vertrek uit de baan bij je ex-werkgever is niet verwijtbaar. Je hebt dus niet vrijwillig voor ander werk gekozen, en je ex-werkgever heeft je niet wegens een dringende reden ontslagen. Ontslag of functieverandering met wederzijds goedvinden is geen beletsel voor loonsuppletie.
 • het uurloon in de nieuwe baan is lager dan in de oude baan en lager dan het maximum van schaal 12. Had je een hoger salaris dan het maximum van schaal 12? Dan krijg heb je alleen recht op loonsuppletie als het nieuwe loon lager is dan het maximum van schaal 12.
 • De aanvulling op je loon duurt zolang je recht op loon hebt uit de nieuwe, lager betaalde baan. Dit gebeurt uiterlijk tot de einddatum van de BWRHBO-uitkering zoals die bij het begin van de werkloosheid is vastgesteld. Is de einddatum van je uitkering daarna door herleving opgeschoven? Dan telt die opschuiving niet mee voor de duur van je loonsuppletie. Heb je geen BWRHBO-uitkering gehad omdat je het werk hebt hervat aansluitend aan de baan bij je oude werkgever? Dan stelt de bovenwettelijke uitvoerder vast hoe lang de BWRHBO-uitkering zou zijn geweest als je niet meteen een andere baan zou hebben gehad. Die fictieve uitkering is dan het uitgangspunt voor de loonsuppletie.

Als het recht op loonsuppletie aanvangt aansluitend op de je oude baan of tijdens de WW-uitkering, de reparatie-uitkering of de aansluitende uitkering:

 • is de loonsuppletie gelijk aan het verschil tussen enerzijds het nieuwe loon en anderzijds het oude loon, maar maximaal de top van schaal 12 inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Als het recht op loonsuppletie aanvangt tijdens de extra aansluitende uitkering: 

 • is de loonsuppletie gelijk aan het verschil tussen enerzijds het nieuwe loon en anderzijds het oude loon, maar maximaal 70% van de top van schaal 12 inclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Als oud loon geldt hier het ongemaximeerde dagloon van de bovenwettelijke uitkering. Als nieuw loon het salaris uit je nieuwe baan, omgerekend naar een ongemaximeerd dagloon.

Loonsuppletie compenseert niet het loonverlagende effect van minder uren gaan werken, maar alleen het effect van een lager uurloon.