Re-integratie

Als overheidswerkgever bent u eigenrisicodrager voor de WW-kosten van uw werkloze ex-werknemers en verantwoordelijk voor diens re-integratieverplichtingen. Uw ex-werknemer is op zijn beurt verplicht om mee te werken aan de re-integratieondersteuning die door u geboden wordt. Als uw ex-werknemer onvoldoende meewerkt, dan kunt u UWV daarover inlichten, wat gevolgen kan hebben voor de uitkering van uw ex-werknemer.

Uw ex-werknemer heeft op zijn beurt recht om door u ondersteund te worden bij zijn re-integratie. Het staat een ex-werknemer vrij om juridische stappen te ondernemen als hij van mening is dat zijn ex-werkgever niet de juiste invulling geeft aan zijn wettelijke re-integratietaak.

Hoe u de re-integratie moet inregelen is niet wettelijk vastgelegd. U kunt uw re-integratiebeleid zelf invullen. Dit kunt u doen door voor uw ex-werknemers volledige re-integratietrajecten in te kopen bij een of meerdere re-integratiebedrijven of u kunt besluiten om een of meerdere losse re-integratieactiviteiten in te kopen en die zelf intern te verzorgen.

U bent echter niet verplicht om een externe deskundige in te schakelen. Als u bijvoorbeeld binnen uw hogeschool een mobiliteitsbureau of andere geschikte afdeling heeft, kunt u die de re-integratie laten verzorgen.

U kunt de folder 'Einde dienstverband hbo-dit moet je weten' inzetten in dit traject. Het bevat voor uw ex-werknemer in het kort de belangrijkste informatie over rechten en plichten, de mogelijkheden om arbeidskansen te verbeteren, en waar ondersteuning en geschikte vacatures te vinden zijn.

Keuzepakket re-integratie

Met het Keuzepakket re-integratie van Zestor krijgen werknemers die instromen in de (B)WW kosteloos toegang tot diverse re-integratie-activiteiten, met als doel hun arbeidskansen te vergroten. De dienstverlening is aanvullend op het bestaande aanbod van hogescholen.

 

Re-integratie

Je werkgever heeft de wettelijke taak om je re-integratie te verzorgen. Daarentegen ben je verplicht om mee te werken aan de re-integratie. Als je onvoldoende meewerkt, dan kan je werkgever UWV daarover inlichten, wat gevolgen kan hebben voor je uitkering.

Jouw (ex-)werkgever heeft daarentegen ook de verplichting om je te ondersteunen bij re-integratie. Zit jouw werkgever stil? Probeer je (ex-)werkgever hierop aan te spreken. Je kunt als ex-werknemer eventueel een re-integratieaanbod doen. Het moet wel gaan om re-integratie activiteiten die in jouw geval noodzakelijk zijn om te kunnen re-integreren. De werkgever maakt vervolgens een afweging of hij een dergelijk verzoek moet inwilligen.

Hoe de re-integratie moet worden geregeld is wettelijk niet vastgelegd. Je werkgever kan een of meerdere re-integratiebedrijven inschakelen of een of meerdere losse re-integratieactiviteiten inkopen. Het is niet verplicht om een externe deskundige in te schakelen. Als er binnen je school een mobiliteitsbureau of andere geschikte afdeling is, kan die de re-integratie ook verzorgen.

De folder 'Einde dienstverband hbo-dit moet je weten' bevat in het kort de belangrijkste informatie over je rechten en plichten, de mogelijkheden om arbeidskansen te verbeteren, en waar je ondersteuning en en geschikte vacatures kunt vinden.

Keuzepakket re-integratie

Bekijk ook eens het Keuzepakket re-integratie bij werkloosheid. Je kunt kosteloos deelnemen aan verschillende trainingen en individuele trajecten die je ondersteunen en stimuleren om een eerste stap te zetten richting nieuw werk.